Polityka prywatności

RODO - treść rozporządzenia:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu BELLITUDO.PL. Korzystając ze Sklepu BELLITUDO.PL Klient tym samym akceptuje zasady Polityki Prywatności, które szczegółowo zostały opisane poniżej.

Jeśli Klient nie zgadza się z którymkolwiek z zamieszczonych poniżej stwierdzeń, proszony jest o niekorzystanie z serwisu.

Nadrzędnym celem Polityki Prywatności Sklepu BELLITUDO.PL jest zapewnienie bezpieczeństwa jego Użytkownikom, zarówno podczas odwiedzania serwisu, jak i składania zamówień za jego pośrednictwem. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje o plikach cookies. Polityka Prywatności Sklepu BELLITUDO.PL jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, Firma Eco Domus Urszula Bednik z siedzibą w Warszawie przy ul. Dantego 7/350, NIP 946-226-46-17, REGON 382949604, e-mail: biuro@bellitudo.pl, tel. +48 600 990 796.

 

§1 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania zakupów w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). Jeśli Nabywca nie poda wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

2. W przypadku składania zamówienia w serwisie internetowym Użytkownik podaje następujące dane:

- Imię i nazwisko

- Adres

- Numer telefonu

- Adres mailowy

- NIP i nazwę firmy – dodatkowo, jeśli ma zostać wystawiona faktura zamiast paragonu

3. Dane osobowe Klientów zbierane są również podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym, przy czym rejestracja konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia, subskrypcji Newslettera na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, korzystania z usługi Formularza Kontaktowego czy korzystania z usługi Zapytaj o produkt dostępnych w serwisie internetowym BELLITUDO.PL – usług usprawniających korzystanie z serwisu. W momencie rejestracji konta internetowego Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.

4. W przypadku konieczności dostarczenia przesyłki z zamówionym towarem dane osobowe Nabywców będą przekazywane współpracującym ze Sprzedawcą firmom kurierskim i przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Użytkownika podczas składania zamówienia w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu BELLITUDO.PL mogą być także podmioty, którym Sprzedawca ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy.

7. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu produktów i usług na podstawie odrębnej zgody Użytkownika ( art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

8. Sprzedawca oświadcza, że w swojej działalności może korzystać z usługi dropshippingu, wówczas na mocy odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie udostępniał dane osobowe Użytkowników w celu realizacji sprzedaży produktów w omawianym modelu sprzedaży (w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

9. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonania zakupów w Sklepie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody Klienta będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.

 

§2 Prawa Użytkowników

 

1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania przetwarzania, czyli usunięcia swoich danych – Klient ma prawo do „bycia zapomnianym”. Fakt ten należy zgłosić Sprzedawcy mailowo na adres: biuro@bellitudo.pl.

2. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe w niewłaściwy sposób.

 

§3 Realizacja zamówienia

 

1. W celu dokonania zakupów na stronie internetowej Sklepu, niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie danych wymienionych w paragrafie 1 ust. 2 niniejszej Polityki Prywatności, tj.:

- Imię i nazwisko

- NIP i nazwę firmy – dodatkowo, jeśli ma zostać wystawiona faktura zamiast paragonu

- Adres mailowy

- Numer telefonu

- Adres

2. Zakupy w Sklepie BELLITUDO.PL nie wymagają rejestracji. Rejestracja na stronie Sklepu jest dobrowolna. W dowolnym momencie osoba, która dokonała rejestracji i założyła konto na stronie internetowej Sklepu, ma możliwość jego usunięcia lub edycji danych.

3. Dane zebrane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do obsługi składanych zamówień i do działań bezpośrednio z nimi związanych. Jeśli Klient dodatkowo wyraził zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera, także do informowania Klienta o nowościach i akcjach promocyjnych dostępnych na stronie internetowej Sklepu BELLITUDO.PL.

4. Sklep BELLITUDO.PL zastrzega sobie prawo wysyłania wiadomości mailowych na podany przez Klienta adres mailowy z informacjami dotyczącymi kolejnych etapów realizacji zamówienia oraz kontaktu telefonicznego, jeśli okaże się on niezbędny.

 

§4 Newsletter

 

1. W czasie rejestracji konta w sklepie BELLITUDO.PL Klient może zdecydować się na bezpłatne otrzymywanie na swoją skrzynkę mailową Newslettera z aktualnościami dotyczącymi Sklepu. Klient może się również zapisać do Newslettera w dowolnym momencie, podając swój adres mailowy w specjalnie do tego celu stworzonym miejscu na stronie Sklepu.

2. Klient może w każdym momencie zrezygnować z chęci otrzymywania Newslettera, logując się na swoje konto i dokonując zmiany w swoich ustawieniach lub klikając na link pojawiający się każdorazowo w treści Newslettera na dole strony.

 

§5 Cookies (ciasteczka)

 

1. Właściciel Sklepu informuje, że niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, tj. małe pliki tekstowe, które są przesyłane do komputera internauty i które go identyfikują. W głównej mierze służą do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Sklepu.

2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do:

- tworzenia różnego rodzaju statystyk, dzięki którym w przyszłości Sklep będzie mógł działać sprawniej i większym stopniu spełniać wymagania Klientów,

- dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do indywidualnych potrzeb danego Klienta,

- utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Klienta Sklepu (osoba korzystająca z serwisu dzięki temu nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać swojego loginu i hasła).

3. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera osoby korzystającej z serwisu i dla danych na nim przechowywanych.

4. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową. Jeśli Klient nie życzy sobie, aby Sklep wykorzystywał pliki cookies, proszony jest o zmianę ustawień swojej przeglądarki. Jednocześnie Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie niektórych obszarów serwisu.

5. Na stronie internetowej Sklepu BELLITUDO.PL Klient może się spotkać z tzw. tymczasowymi (sesyjnymi) plikami cookies i stałymi plikami cookies. Te pierwsze przechowywane są na komputerze Użytkownika strony do momentu jej opuszczenia (wylogowania się) lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są przez czas z góry zdefiniowany w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

6. Nie wprowadzenie zmian w ustawieniach stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej oznacza jego zgodę na wykorzystanie przez Właściciela Sklepu plików cookies.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

1 Sklep internetowy BELLITUDO.PL stosuje certyfikat SSL, dzięki czemu zapewnia Użytkownikom bezpieczne szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz w czasie logowania się do konta Użytkownika na stronie Sklepu. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zbierane przez niego dane osobowe były:

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu BELLITUDO.PL, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.